Foredrag

___________________________________________________________

Den 28/10 holder jeg foredrag i sognegården i Lundtofte Kirke i Lyngby klokken 14-16

___________________________

I forbindelse med Huskeugen, uge 38, holdt jeg foredrag i Holbæk Kommune. På grund af corona situationen var der begrænset deltagerantal, da foredraget blev afholdt i Aktivitetshuset i Tølløse. Foredraget blev optaget og er siden lagt ud på Holbæk Kommunes facebookside.

_________________________

Mandag den 9.marts var jeg inviteret til at holde foredrag om mine erfaringer og oplevelser med at have demens tæt inde på livet. Det var Blixen Klub i Lyngby, som havde inviteret, og alle stolene var besat. 75 kvinder havde meldt deres ankomst, det var, hvad mødelokalt kunne rumme. Det blev et par intense timer, jeg fortalte om mine oplevelser, læste op af “Kan jeg sygemelde mig hos Gud?”, og fortalte om nogle af de tilbud, der nu er i vores kommune. For mig var det en speciel oplevelse at være i lokalmiljøet, arrangementet blev afholdt i Lyngbyhallen i Lyngby Taarbæk kommune, hvor jeg bor.

I pausen talte jeg med flere af deltagerne, som havde forskellige spørgsmål til mig om mine bøger og om emnet, der berørte dem selv. Allerede da jeg ankom til arrangementet, mødte jeg flere kvinder, jeg kender. Nogle går jeg til yoga med, en har jeg gået til yoga med, andre kendte jeg fra andre sammenhænge, og ovenikøbet var der en hilsen til mig fra en kvinde, jeg ikke har mødt, siden vi var børn, vores forældre kendte hinanden dengang for mange år siden.

Efter pausen fortalte jeg om Shangri La, den demensvenlige restaurant, vi nu har i Virum, og som jeg har taget initiativ til skulle blive demensvenlige. Og så var der mulighed for dialog. Jeg kan godt lide, at der er tid til dialog, men jeg ved også, at det kan være rigtig svært at åbne op for sine egne erfaringer på demensområdet, specielt hvis man ikke har talt højt om det før. Det blev i højere grad spørgsmål til mig, inspireret af det jeg fortalte i mit oplæg den første time, vil jeg tro. Og jeg vil meget gerne svare på spørgsmål (hvis jeg kan), for jeg er helt overbevist om, at kun ved at italesætte og fortælle, medvirke til at gøre demensramtes og pårørendes situation mere og mere kendt, kan vi imødegå tabuer og åbne op for fællesskaber og støtte.

Jeg er sikker på, at flere blandt deltagerne har personlige erfaringer, og som altid gav jeg mulighed for med mit visitkort, at man kan kontakte mig, hvis man har brug for en snak på et senere tidspunkt.

**********************************************************

Den 10/2 klokken 17-18 har jeg inviteret Bodil Kornbek, der er formand for social- og sundhedsudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune, til en samtale om demensvenlighed. Det foregår på Danmarks første demensvenlige restaurant, Shangri La i Virum. 💜


💜💜💜💜💜💜💜

Den 11/12 var jeg inviteret til at holde foredrag i forbindelse med et arrangement for pårørende til beboere på Benediktehjemmet i Fredensborg. Arrangementet var for en bestemt gruppe og således ikke et åbent arrangement, hvorfor jeg først nævner det nu.

Ud over mit foredrag til at indlede aftenen, skulle de pårørende også møde centerledelsen, hvor nogle pårørende for første gang mødte centerets nye leder. Det var et godt tegn, synes jeg, at centerledelsen havde valgt at indlede aftenen med et foredrag.

Da jeg mødte op, var der dækket hyggeligt op til otte. Der var ingen tilmelding til aftenen, derfor vidste man ikke, hvor mange, der dukkede op. Det blev nødvendigt at forlænge bordet af flere omgange, da der dukkede 25 pårørende op. Et flot fremmøde i betragtning af, at det er et demensplejehjem med ca 50 beboere.

Jeg var for mere end et år siden medvirkende til, at pårørende på Benediktehjemmet etablerede en åben pårørendegruppe, Pauserummet, bygget op efter samme koncept som Pusterummet, som jeg var med til at starte i Lyngby for snart fem år siden, og som jeg stadig er tovholder for.

Det var er en stor glæde at høre, at Pauserummet stadig eksisterer, og at man har flået udvidet kredsen af pårørende, der benytter sig af tilbuddet.

**************

Den 18. Juni inviteret af Stella Care, – en lille virksomhed, der laver smarte gps løsninger til kommuner, og som tilbydes demensramte, – til at komme og tale om hvordan det er at være pårørende.
Jeg fortalte om årene med Steens demens tæt inde i vores hverdag, og om hvordan det var at være ansat som socialrådgiver, gå ned med stress og blive sygemeldt og fyret til sidst. Der var god dialog med mange relevante spørgsmål fra medarbejderne. Dette bekræfter mig i, at det er en rigtig god ide at besøge arbejdspladser og fortælle medarbejdere og ledelse om, hvordan det er at leve og arbejde med demens tæt i de på livet.

Foredrag i Rustenborghuset

Mandag den 18.marts holder jeg foredrag om at være pårørende til demensramt ægtefælle med udgangspunkt i min bog “Kan jeg sygemelde mig hos Gud?”.

Jeg bor i Lyngby-Taarbæk kommune og flyttede hertil med Steen i 1997, derfor er jeg specielt glad for at blive inviteret til at holde foredrag her i kommunen.

Rustenborghuset er et mødested for seniorer i kommunen, hvor man kan deltage i forskellige aktiviteter, kurser og arrangementer.

Men alle interesserede kan deltage i arrangementet, man tilmelder sig iRustenborghuset, og prisen er 6o kr incl kaffe og kage.

************************** **************************************

I marts holder jeg foredrag på Vejle bibliotek den 7/3. Det er Alzheimerforeningen, der står for dette gå-hjem møde.

Share with your friends

Submit